БИ 58 1 л

  • Кат. номер: PI004

Активно вещество: съдържа 400г/л диметоат.

Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: 21 дни.